წინამდებარე დოკუმენტი არის სქროლის ვებ გვერდის scroll.eco (სქროლის ონლაინ მაღაზიის) კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. 

ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცვა. წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას თუ რა ტიპის მონაცემები გროვდება და ინახება სქროლის მიერ, ასევე როგორ ვიყენებთ ჩვენ ამ მონაცემებს. 

დამატებითი კითხვების, პრეტენზიის, თხოვნის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდით სქროლის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ჩვენი გუნდი მზადაა დეტალურად გიპასუხოთ კითხვებზე.  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს მხოლოდ ონლაინ აქტივობებზე და ძალაშია ვებ გვერდის ვიზიტორებისთვის. ეს პოლიტიკა არ არეგულირებს ინფორმაციას, რომელიც გროვდება ელექტრონული სივრცის მიღმა ან სქროლის ვებ გვერდის გარდა რაიმე სხვა საშუალებით.

წინამდებარე დოკუმენტი არის ორმხრივად მავალდებულებელი ხელშეკრულება, რომელიც ფორმდება თქვენსა და შპს მერკურს შორის. შპს მერკურის რეგისტრირებული მისამართია – ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ცინცაძის ქ., N 43, ბ. 4ა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მისი ცვლილებებით სქროლის სხვა რეგულაციებთან ერთად წარმოადგენს ერთიან დოკუმენტს და უნდა იქნეს განხილული ერთად, როგორც მომხმარებელთან გაფორმებული ერთიანი ხელშეკრულება.

 • მონაცემების დამუშავების საფუძვლები;

თქვენ მიერ სქროლისთვის მიწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველია თქვენ მიერ გაცხადებული თანხმობა. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია იმისთვის, რომ სქროლისგან მიიღოთ მომსახურება, ისარგებლოთ ონლაინ მაღაზიით და შეიძინოთ მასში (ვებ გვერდი და ონლაინ მაღაზია ერთად მოხსენიებული როგორც „ვებ გვერდი“) განთავსებული პროდუქცია. 

 • თანხმობა;

სქროლის ვებ გვერდით სარგებლობით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, ეთანხმებით მის პირობებს და გვანიჭებთ უფლებამოსილებას დავამუშავოთ, შევინახოთ და გამოვიყენოთ თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვებ გვერდზე რეგისტრაციის პროცედურის გავლისას მომხმარებელი უთითებს რომ გაეცნო და ეთანხმება წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკას. ამ ღილაკის მონიშვნა და დათანხმება განხილული უნდა იყოს როგორც წერილობითი ფორმით გაცემული თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. 

 • რა მონაცემებს ვიღებთ თქვენგან;

ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას თქვენ უთითებთ შემდეგ ინფორმაციას:

 • მობილურის ნომერი;
 • ელექტრონული ფოსტა;
 • მისამართი;
 • სახელი და გვარი;
 • ონლაინ მაღაზიაში ავტორიზაციისთვის ფასვორდი;

რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ამ ინფორმაციის მითითება, მათ გარეშე მომხმარებელი ვერ დარეგისტრირდება ვებ გვერდზე. 

შეკვეთის გაფორმების შემდეგ ანგარიშსწორებისას ვებ გვერდი გადაგამისამართებთ ბანკის ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც შეგყავთ თქვენი ბარათის მონაცემები და ადასტურებთ გადარიცხვას. ჩვენ არ გვაქვს წვდომა თქვენი ბარათის მონაცემებზე. ისინი არ ინახება ჩვენთან. 

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. სქროლი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზიანზე, რაც შეიძლება წარმოიშვას მოწოდებული ინფორმაციის უზუსტობის გამო.  

არავის გადასცეთ ინფორმაცია ვებ გვერდზე თქვენი მომხმარებლისა და ფასვორდის შესახებ.

 • ლოგ ფაილები და cookies;

სქროლი სარგებლობს ლოგ ფაილების სტანდარტული პროცედურით. სხვა ვებ გვერდების მსგავსად, სქროლი იყენებს Cookies. ლოგ ფაილები და Cookies გამოიყენება იმისთვის რომ ვებ გვერდმა შეინახოს ინფორმაცია მომხმარებლების ქცევის შესახებ და გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი.  მათი მეშვეობით გენერირდება და გროვდება შემდეგი ინფორმაცია:

 • IP მისამართი;
 • მოწყობილობის ტიპი;
 • ბრაუზერი;
 • ვებ გვერდის ვიზიტის დრო, თარიღი და ხანგრძლივობა;
 • რომელი პლატფორმიდან გადმომისამართდა მომხმარებელი სქროლის ვებ გვერდზე;
 • ინფორმაცია სქროლის ვებ გვერდზე განხორციელებული ქმედებების შესახებ – რა პროდუქტები მოინახულა მომხმარებელმა. 

ამ ინფორმაციით არ ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება და წარმოადგენს ანალიტიკურ მონაცემებს. 

ამგვარი ინფორმაციის დამუშავების მიზანია:

 • გავაანალიზოთ ტრენდები;
 • ვმართოთ ვებ გვერდი, ვაწარმოოთ სტატისტიკა;
 • თვალი მივადევნოთ მომხმარებლების მოქმედებებს ვებ გვერდზე დახვეწილი გამოცდილების შესაქმნელად;
 • ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შესამუშავებლად და განსახორციელებლად;
 • რჩევებისა და რეკომენდაციების მისაცემად;

ვებ გვერდის გამოყენების დაწყებისას თქვენ გაქვთ საშუალება დაეთანხმოთ cookies. თუ არ დააჭერთ შესაბამის ღილაკს, თუმცა გააგრძელებთ შეტყობინების მიუხედავად ვებ გვერდით სარგებლობას, ამგვარი ქმედება ჩაითვლება თანხმობად. 

Cookie-ს პარამეტრების ცვლილება შეგიძლიათ ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. 

 • მონაცემთა დამუშავების მიზანია;

სქროლი შეგროვებულ ინფორმაციას იყენებს სხვადასხვა მიზნებისთვის, კერძოდ:

 • უზრუნველვყოთ ვებ გვერდის გამართულად ფუნქციონირება;
 • გავაუმჯობესოთ, გავაფართოვოთ და უფრო პერსონალიზირებული გავხადოთ ვებ გვერდი;
 • გამოვარკვიოთ და გავაანალიზოთ როგორ იყენებთ ვებ გვერდს;
 • განვავითაროთ ახალი პროდუქტები, მომსახურება, ფუნქციონალები;
 • დავამყაროთ კომუნიკაცია თქვენთან, მოგაწოდოთ სიახლეები და ვებ გვერდთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია, განვახორციელოთ პირდაპირი მარკეტინგი ან სხვა წამახალისებელი ღონისძიებები;
 • გამოგიგზავნოთ მეილები;
 • აღმოვაჩინოთ და აღვკვეთოთ ყალბი პროფილები.

თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ პირდაპირი მარკეტინგისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების შეწყვეტა, გამოწერის გაუქმება. ამისთვის, მოგვმართეთ ელექტროული ფოსტის მეშვეობით. მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა სქროლი შეწყვეტს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის თქვენი ინფორმაციის გამოყენებას. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთივის მონაცემების გამოყენებაზე უარი არ გულისხმობს ყველა სხვა მომსახურების  გაუქმებას. 

 • მონაცემების მიღების წყაროები;

ვებ გვერდი ინფორმაციას იღებს შემდეგი წყაროებიდან:

 • როდესაც ავსებთ ვებ გვერდის სარეგისტრაციო ფორმას;
 • როდესაც კომუნიკაცია ხდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით;

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ გვერდს და ჩატს;

 • მომხმარებლის უფლებები;

ჩვენი მიზანია სრულად იცოდეთ თუ რა უფლებები აქვს პირს მის პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ:

 • მონაცემების გამოთხოვა – გამოითხოვოთ შემდეგი ინფორმაცია – რომელი მონაცემი მუშავდება, რა არის დამუშავების მიზანი, სამართლებრივი საფუძველი, რა გზით შეგროვდა მონაცემი და ვისზე გაიცა ეს მონაცემი, მონაცემის გაცემის საფუძველი და მიზანი.
 • მონაცემების ასლი;
 • მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. 

ნებისმიერი ცვლილება შეგიძლიათ განახორციელოთ თავად, ვებ გვერდზე თქვენი პირადი პროფილის ცვლილებით, თუ ამგვარად ცვლილება ვერ ხორციელდება დაგვიკავშირდით ელექტრონულ ფოსტაზე. 

 • ვის ვუზიარებთ მონაცემებს;

თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება შეიძლება საჭირო გახდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, დანაშაულის დადგენის, გამოძიების ან დანაშაულის აღკვეთის მიზნით.

პერსონალური მონაცემების გაზიარება ხდება პარტნიორი საკურიერო მომსახურების კომპანიისთვის, რომლიც უზრუნველყოფს თქვენთვის მომსახურების გაწევას – მითითებულ მისამართზე შეძენილი პროდუქციის მოტანას. საკურიერო კომპანიას გადაეცემა ინფორმაცია თქვენ შესახებ, კერძოდ, შეკვეთის დეტალები, სახელი, გვარი, მისამართი და საკონტაქტო ნომერი. თქვენს მიერ გადმოცემული ინფორმაციის გამჟღავნება არ მოხდება სხვა მიზნით, გარდა შეძენილი პროდუქციის მოწოდებისა. 

 • მონაცემთა უსაფრთხოება;

სქროლი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ეკიდება უსაფრთხოების საკითხს. თქვენ მიერ ვებ გვერდისთვის მიწოდებული ინფორმაცია ინახება დაცულ ქლაუდ სერვერებზე.

თქვენი პირადი პროფილი ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენ მიერ შერჩეული მომხმარებლისა და პასვორდის მეშვეობით. არ გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია მესამე პირებს. სქროლი იხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევებისთვის თუ თქვენს პროფილზე ავტორიზაციისთვის საჭირო ინფორმაციით ისარგებლებენ მესამე პირები. ასეთი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინეთ.

 • მესამე მხარე-ვებ გვერდები და მათი კონფიდენციალობის პოლიტიკა;

სქროლის კონფიდენციალობის პოლიტიკა არ ვრცელდება სხვა კომპანიებსა და ვებ გვერდებზე. თუ თქვენ გადამისამართდებით სხვა ვებ გვერდზე სქროლის ვებ გვერდიდან, გთხოვთ გაეცანით ამ ვებ გვერდის გამოყენების პირობებსა და კონფიდენციალობის პოლიტიკას. 

 • არასრულწლოვანთა დაცვა;

ჩვენი პრიორიტეტია დაცული იქნეს არასრულწლოვნების მიერ ინტერნეტის გამოყენება. მოვუწოდებთ მშობლებს და კანონიერ წარმომადგებლენს, დააკვირდნენ, მონაწილეობა მიიღონ, აკონტროლონ ან მეთვალყურეობა გაუწიონ არასრულწლოვნების ონლაინ აქტივობებს. 

სქროლის მიერ შეუძლებელია გადამოწმდეს უთითებს თუ არა მომხმარებელი ავტორიზაციისას სწორ და უტყუარ ინფორმაციას, მათ შორის საკუთარი ასაკის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ ვებ გვერდზე რეგისტრირებული მომხმარებელი არის არასრულწლოვანი, რომელსაც არ აქვს თანხმობა კანონიერი წარმომადგენლისგან ისარგებლოს სქროლის ვებ გვერდით გთხოვთ, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით შემდგომი რეაგირებისთვის.

 • მონაცემთა შენახვის ვადა;

 სქროლი პერსონალურ მონაცემებს ინახავს მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, ინფორმაცია დაცულ სერვერებზე ინახება მომსახურების დასრულების შემდეგ 10 წლამდე ვადით. 

 • ცვლილებები;

სქროლი უფლებას იტოვებს შეცვალოს წინამდებარე კონფიცენდიალობის პოლიტიკა დროდადრო. ყველა ცვლილება განთავსებული იქნება სქროლის ვებგვერზე და ძალაში შევა განთავსების მომენტიდან. თქვენ მიერ ვებ გვერდით სარგებლობა განხილული იქნება როგორც შეცვლილ კონფიდენციალობის პოლიტიკაზე თანხმობა. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს არ ისარგებლოთ ვებ გვერდით.