ფასი ბათუმში:

განბლოკვა  – 1 ₾ 

ყოველი წუთი – 0,55 ₾ 

(მინიმუმ 3 ₾)